ที่ตั้งและแผนที่ 914 ไอเดียฟาร์ม

Published by IdeaFarm on

ที่ตั้งและแผนที่ 914 ไอเดียฟาร์ม

194 ไอเดียฟาร์ม ฟาร์มให้ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี และจำหน่ายพืขผลทางการเกษคร ตั้งอยู่ที่ 99/1 บ้านสันนาเม็ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 หมายเลข โทรศัพท์ 062 302-3941
แผนที่

Categories: 914 Idea Farm