ข้าวโพดหวาน YSCSW1902

Published by IdeaFarm on

รายละเอียดลำดับขั้นตอน กระบวนการปลูกข้าวโพดหวาน รุ่น YSCSW1901 เริ่มลงปลูก 16 กพ. 2562 ประมาณการระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว 75 วัน

16/02/2019
ลงปลูกข้าวโพดหวาน รุ่น YSCSW541902
ลงปลูกข้าวโพดหวาน รุ่น YSCSW541902 แบบไม่ต้องเพาะเมล็ด