ข้าวโพดหวาน YSCSW1901

Published by IdeaFarm on

รายละเอียดลำดับขั้นตอน กระบวนการปลูกข้าวโพดหวาน รุ่น YSCSW1901

02/02/2019
เพาะเมล็ดพันธ์ข้าวโข้าวโพดหวานSW54
เพาะเมล็ดพันธ์ข้าวโข้าวโพดหวานSW54
15/02/2019
ย้ายต้นกล้าข้าวโพดหวานลงแปลง

ย้ายต้นกล้าข้าวโพดหวาน YSCSW541901 ลงแปลงปลูก